Tấm cách nhiệt PU

Liên hệ

  • Độ dày vật lõi: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm
  • Khổ ngang hữu dụng: 1000mm (cho mái), 1000mm – 1600mm hoặc 1120mm (cho vách)
  • Chiều dài: Theo yêu cầu
  • Tỷ trọng tiêu chuẩn: 40-42kg/m3 – 45-48kg/m3
  • Độ dày tôn: 0.45mm, 0.5mm
Facebook