Tấm cách nhiệt EPS

  • Độ dày vật lõi: 50mm – 70mm – 100mm
  • Khổ ngang hữu dụng: 970mm -1000mm (cho mái), 950mm – 1000mm – 1150mm hoặc 1160mm (cho vách)
  • Chiều dài: Theo yêu cầu
  • Tỷ trọng tiêu chuẩn: 8kg/m3 – 10-12kg/m3 – 16kg/m3
  • Độ dày tôn: 0.3mm – 0.35mm – 0.4mm – 0.45mm – 0.5mm
Facebook