Tấm cách nhiệt ECO XPS

Liên hệ

  • Độ dày vật lõi: 35mm – 50mm – 75mm
  • Khổ ngang hữu dụng: 1160mm
  • Chiều dài: Tối đa 6m
  • Tỷ trọng tiêu chuẩn: 35kg/m3
  • Độ dày tôn:  0.4mm đến 0.7mm
Facebook